Praca na stanowiskach cywilnych - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 30.09.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:
 
Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania w zakresie polityki etatowo – kadrowej dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze poprzez:


1. Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w  Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej  oraz na stronie BIP KPP w Jaworze.


tel. 47 87 45 213


2. Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na stanowiskach pomocniczych, gospodarczych  obsługi.


tel. 47 87 45 213


Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)


- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. Z 2014r. poz. 1111 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych i wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz.1630)


- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 mają 2010r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 27, poz.134).

 

Powrót na górę strony
Polska Policja