Kadry - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

Kadry

Data publikacji 30.09.2020

Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

 
ul. Armii Krajowej 2
59-400 Jawor
 
tel.:47 87 45 213
 
e-mail: kpp@jawor.wr.policja.gov.pl


 
W sprawach dotyczących informacji o pracy w Policji należy kontaktować się z:


Inspektorem Zespołu d/s Kadr i Szkolenia - Aliną Sudoł


Technikiem Zespołu d/s Kadr i Szkolenia - Anną Bęś
 
Zespól do spraw Kadr i Szkolenia podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze i realizuje zadania określone w Regulaminie Komendy Powiatowej w Jaworze z dnia 31 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami.


 
Do zadań realizowanych przez Zespół należą w szczególności:

 
1. Wdrażanie oraz koordynowanie polityki kadrowej Komendanta,
2. Sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych,
3. Obsługa policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy związana z przebiegiem służby
i pracy,
4. Prowadzenie zbioru etatów Komendy,
5. Prowadzenie spraw personalnych dotyczących awansów, podwyższania uposażenia, dodatków,
przeniesienia, skierowania na komisję lekarską,
6. Organizowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów do
służby i pracy w policji,
7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy,
opracowywanie projektu regulaminu Komendy,
8. Planowanie i wykonywanie zadań obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno -etatowym,
9. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników,
10. Prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego,
a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz szkoleń strzeleckich w Komendzie.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja