Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

Data publikacji 30.09.2020

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej  Policji w Jaworze. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:


1) Kierownictwo:

Komendant Powiatowy Policji

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzorujący  służbę kryminalną


2) Wydział Kryminalny


3) Wydział Dochodzeniowo - Śledczy:


a) Zespół Techniki Kryminalistycznej;
 
4) Wydział Prewencji:


a)  Referat Patrolowo - Interwencyjny;
b)  Rewir Dzielnicowych;
c) Zespół ds. Wykroczeń;
d)  Zespoł Dyżurnych;
e)  Jednoosobowe Stanowisko ds. Nieletnich i Patologii oraz Prewencji Kryminalnej;


5)  Referat Ruchu Drogowego


6)  Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych


7)  Zespół ds. Kadr i Szkolenia


8)  Zespół Wspomagający


9) Zespół  ds. Ochrony Informacji Niejawnych


10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 

Powrót na górę strony
Polska Policja