Skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji 29.09.2020

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze za pomocą platformy e-PUAP.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Jaworzew muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.Adres elektronicznej skrzynki podawczej: skrytka

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kppjawor

link -> obywatel.gov.pl/pismo-ogolne

 

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dysku DVD,

  • dysku CD-RW,

  • urządzeniu typu Pen Drive.


Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Jaworze przy ul. Armii Krajowej 2 w Punkcie Recepcyjnym w godz. 08:00 - 15:00.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji wJaworze za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze:

Akceptowane formaty załączników to w szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,

  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,

  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Jaworzew przy ul. Armii Krajowej 2  w Punkcie Recepcyjnym w godz. 08:00-15:00.

Powrót na górę strony
Polska Policja