Bieżące informacje

Witamy w naszych szeregach!

Data publikacji 21.07.2021

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze miała miejsce uroczystość ślubowania nowego policjanta. Akt ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.insp. Artur Bujak. To już siódmy funkcjonariusz, który w tym roku zasilił szeregi jaworskiej jednostki.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Przy zachowaniu obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu koronawirusa, w świetlicy jaworskiej komendy, rotę ślubowania wypowiedział wczoraj policjant, który wstąpił w szeregi Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Nowo przyjętemu funkcjonariuszowi akt ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.insp. Artur Bujak. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęty policjant rozpocznie służbę w jaworskiej jednostce.

Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.insp. Artur Bujak pogratulował policjantowi wyboru tak odpowiedzialnej służby. Podkreślił, że służba w Policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, a przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. To poświęcenie i próba charakteru, którą nie każdy jest w stanie przejść. Od zaangażowania poszczególnych policjantów zależy wewnętrzne bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji.

Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem i nie tylko w kwestii stabilizacji zatrudnienia oraz wysokich zarobków, bo to kwota około niemal 4 tys. złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również służba w Policji daje szanse rozwoju i oczywiście awansu. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć, na to by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.
 

PRZYPOMNIJMY!!! SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ :

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze przy ulicy Armii Krajowej 2 w godz. 08:00 – 15:00.

________________________________
Oficer Prasowy KPP w Jaworze

asp.szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

 

Powrót na górę strony
Polska Policja