Bieżące informacje

Oddaj krew! Możesz uratować komuś życie!

Data publikacji 21.07.2021

Latem zapotrzebowanie na krew wzrasta, m.in. ze względu na większą liczbę wypadków drogowych. Wakacje to również czas, w którym ten życiodajny płyn jest szczególnie potrzebny.

Kto może oddać krew?

Krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów, nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Należy też pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Jesteś po szczepieniu? Też możesz oddać krew

Osoby po szczepieniu przeciw CIVID-19, także mogą oddawać krew. Od dnia szczepienia musi jednak upłynąć od 48 godzin do 14 dni – w zależności od rodzaju przyjętego preparatu.

Ważne!

Od  26 stycznia 2021′ obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – 33-proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze.

Uprawnienie przysługuje przez sześć miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.


Osoby często oddające krwi mogą liczyć na specjalne odznaki. Tytuł i odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadawana jest kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników; mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w wyniku uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Rejestracja telefoniczna

Chcąc zmniejszyć czas przebywania potencjalnych dawców w placówce Regionalne Centrum Krwiodastwa i Kriolecznictwa we Wrocławiu Oddział Terenowy w Legnicy prowadzi zapisy telefoniczne. Dzwoniąc w dni powszednie, od godz. 8.00 do 17.00 pod numer 76 721 16 88 , można umówić się na konkretny dzień i godzinę.

________________________________
Oficer Prasowy KPP w Jaworze

asp.szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Powrót na górę strony
Polska Policja