Bieżące informacje

Podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie jaworskim za ostatnie 5 miesięcy

Data publikacji 09.06.2021

Jaworscy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia od 01 stycznia 2021 r. do 30 maja 2021 r. na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy naszego powiatu. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 maja 2021 r. mieszkańcy powiatu jaworskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 433 zgłoszeń, z czego najwięcej, bo aż 256 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 46 nielegalnych rajdów samochodowych, a 34 punkty niewłaściwej infrastruktury drogowej. Z kolei 8 punktów stanowiły dzikie wysypiska, a 7 akty wandalizmu.

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie zgłoszeń, policjanci potwierdzili 263 zagrożenia. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Od 01 stycznia 2021 r. do 30 mają 2021 r. jaworscy policjanci wyeliminowali łącznie 251 zagrożeń.

Jaworscy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

________________________________
Oficer Prasowy KPP w Jaworze

asp.szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Powrót na górę strony
Polska Policja